31171131 isobel@flak.one

Tankerne bag en blog hos Fremtidens LederAKademi

Kort sagt ønsker jeg at inspirere til nytænkning i ledelsen.

Som holistisk coach ser jeg på helheden i mennesket, og samspillet mellem mennesker. Jeg har en evne til at se problematikker og situationer i helikopterperspektiv, og hjælper ofte med at belyse en sag fra flere sider. 

Jeg har altså som holistisk coach et syn på ledelse og teamwork som er inkluderende. Fremtidens leder forstår at guide i stedet for at styre. Fremtidens leders rolle er at vise vejen. Ved at vise medarbejdere en klar intention og vision for firmaets retning, inspirerer du dem til engagement og initiativ til glæde for fællesskabet. Altså virksomheden!

For mig er en god leder, en person som udstråler livsglæde, selvsikkerhed og ro. Den leder skaber høj medarbejdertrivsel og gode resultater. 

For mig er et menneske som stråler af livsglæde, et menneske som har taget lederskab over sit eget liv. Som formår at få alt saft og kraft ud af livet på den måde der er bedst for ham eller hende. Og derved er et eksempel til efterlevelse for alle omkring dem. 

Til at leve og lede fra hjertet.

Blog  
af Isobel Sommer 

Fremtidens leder skal vokse ud af nutidens ledere.

Nutidens ledere har enormt meget viden, erfaring og kompetencer, som vi har brug for. Så når vi er flere og flere der taler om at fremtidens ledere skal kunne “noget mere”, så handler det ikke om, at vi ikke vil have dem vi har! 

Det handler om at vores nuværende ledelse kan have brug for at blive guidet til at udforske deres fulde potentiale. Det er ikke noget vi har brugt meget tid på at uddanne ledere i. At være autentisk, at være alt hvad man er. Nej, vi har lært at træde ind i ROLLER. De roller bliver nedbrudt, der er plads til, at du træder frem som mennesket i lederen. 

Det gælder både for dig der har distanceret dig såvel som dig der giver alt for meget af dig selv. Du skal lære din egen BALANCE at kende. Balance i en leder giver balance i medarbejdere. Og hvad mon der så sker med sygefravær, stress og udbrændthed?

ER DU KLAR TIL FORANDRING?
Coaching og rådgivning for dig, der vil leve dit bedste liv.

31171131