31171131 isobel@flak.one

Synarki i teamet

Det er min vision, mit ønske at være med til at initiere mere af.

Synarki er det modsatte af anarki. Det er et hierarki som er cirkulært og ikke lineært.

Ingen er hævet over andre, for til alle tider er der en bevidsthed om gruppens grundlæggende enhed.

Hvert medlem passer perfekt ind i den overordnede geometri, og hvis der ikke er nogen modstand i de individuelle former kan totaliteten fungere som en.

Nemlig ved at skabe plads til individet i fællesskabet.

Der ER da stadig en leder.

Lederen bør være fællesskabets stemme som leder til fællesskabets bedste ved at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål.

Isobel Sommer, august 2023