31171131 isobel@flak.one

teamet og synarki

Fremtidens lederakademi transformerer potentialer ved at gå i dybden

hvad går det ud på?

Synarki er

det modsatte af anarki

Det er et hierarki som er cirkulært og ikke lineært. Ingen er hævet over andre, for til alle tider er der en bevidsthed om gruppens grundlæggende enhed. Samskabelse.

Hvert medlem passer perfekt ind i den overordnede geometri, og hvis der ikke er nogen modstand i de individuelle former kan totaliteten fungere som en.

Nemlig ved at skabe plads til: 

INDIVIDET I FÆLLESSKABET

 

DER ER STADIG

en leder

Lederen bør være fællesskabets stemme som leder til fællesskabets bedste ved at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål.

Lederen har altså en guidende funktion og stiller sig til rådighed for medarbejderne. 

Det ER overblikket fra helikopteren, det ER at guide og støtte. Uden at “tage over” og uden at glemme sig selv. For lederens balance er vigtig for helheden. 

Individet

før fællesskabet

Teamet vil få endnu større respekt, forståelse og anerkendelse af hinandens kompetencer som mennesker, når vi arbejder med individet før fællesskabet.

Ved at dykke ned i sin egen personprofil sammen med mig i 1:1 samtaler, øger vi den enkeltes respekt og anerkendelse af sig selv.

 Når først den indre ro og balance er på plads, skaber det større rummelighed og forståelse over for andre. 

workshop

for teamet som helhed

Efter de individuelle samtaler er vi klar til at præsentere de forskellige profiltyper for den samlede gruppe. 

Det skaber synlighed for de enkeltes både kendte og nyopdagede kompetencer. 

Det skaber større forståelse og respekt for jeres forskelligheder, men det er også virkelig sjovt at udforske.

Det er også her på workshoppen at jeg kan holde rum for at vi sammen taler om eventuelle konflikter.

helhedsorienteret coaching

til teamet ER fremtiden

dybere forståelse af os selv
og hinanden som individer

skaber større samhørighed i fællesskabet!

processen step by step


1. oplysninger til brug for analysearbejdet fremsendes til mig.

2. To 1:1 sessioner a 90 min til alle med 14 dages mellemrum.
Det skaber rum og tid til reflektion og eftertanke.

3. efter yderligere 14 dage mødes vi samlet
til en workshop af 3-5 timers varighed.

udbyttet til den enkelte


når den enkelte udforsker sin indre balance
skaber det ro indefra.
den indre ro skaber mere glæde og overskud,
der har en afsmittende effekt på alt - også i privatlivet.

udbyttet for teamet

når teamet opnår en større forståelse af hinanden opstår der ofte en blødere omgangstone, en større respekt og en større tillid til hinanden.
det skaber arbejdsglæde.

udbyttet for virksomheden

trivsel skaber resultater.
når både den enkelte og teamet som helhed trives,

så stiger arbejdsglæden,

produktiviteten bliver større

og sygefraværet bliver mindre

Isobel foankrer forandringer

Jeg har fokus på alle 3 dele:

Medarbejderens behov, teamets behov og virksomhedens. 

Alle samtaler i 1:1 foregår i et fortroligt rum, men det skaber også en mulighed for at arbejde med problematikker som påvirker trivslen i workshoppen.

I er velkomne til at kontakte mig for at høre mere.

Prisen fastsættes efter antal personer og beliggenhed af virksomheden i forhold til bro- og km udgifter. 

Isobel

Jeg ser frem til

at dele denne rejse med jer

Isobel

Copyright © FremtidensLederAKademi· Design & udvikling DAY01