31171131 isobel@flak.one

Velkommen til
Fremtidens Leder
Akademi

Her transformerer vi potentialer ved at gå i dybden

Fun fact: FLAK som er forkortelsen vi bruger for Fremtidens LederAKademi  betyder en stor flad sandgrund i havet. 

For HER dykker vi dybt ned i dine potentialer.

Hvad tilbyder Fremtidens leder
akademi dig?

Workshop til

dig som leder

Dyk ned i dit lederskab
og opdag dets fulde potentiale på en 3 dages workshops med teori, øvelser og kropsbevidsthed.  

Fremtidens LederAKademi´s  team på 4 dygtige undervisere giver dig ny inspiration og viden. Her er plads til dig som du er, og du vil opdage en samhørighed og tryghed som giver dig en ro til at fokusere på din udvikling – ikke bare som leder men som menneske.

 

 

coaching af

dig som leder

Vi søger mere menneskelighed fra vores ledere, som skal inspirere os ved at være tro mod deres autentiske selv – også i lederrollen.

Hvor finder du balancen i hård og blød ledelse? Hvordan er du “menneske” som leder?

Fremtiden ændrer sig med ekspresfart. Det er ikke længere muligt at kaste et anker uden for dig selv, for det sidder ikke fast, når verden er i forandring som nu.

Fremtiden kalder på ledere som sætter ankeret fast inde i sig selv, og navigerer fra et sted af ro og balance.

coaching af

jer som team

 Coaching af jer som team tager udgangspunkt i 1:1 samtaler efterfuldt af en fælles workshop. Derved fremmer vi trivslen og arbejdsglæden, minimerer stress og sygdom. 

(det er målbart på bundlinjen) 

Fremtidens ledelse handler om at skabe plads og tryghed for de ansatte, så de føler sig frie til at byde ind med indsigter uanset titel. Et hierarki som er mere cirkulært end lineært. 

Når vi finder tryghed i vores fællesskaber frisættes vi, fordi vi tænker ud over titler, frygt og kan og tør tage ansvar.  Lederen viser vej ved at udstikke målet og stille sig til rådighed som støtte og vejleder, og udviklingen mod mere selvledelse er i gang. 

Hvem er

fremtidens leder?

Det er dig. Dig som er klar til at udvide din horisont og tage ansvar for hele dig. 

Fremtidens leder er en person som omfavner alle sider af sig selv. Uanset om du er: 

* Ny leder og forfremmet pga. din ekspertviden, ambitioner og drive.

* Leder gennem flere år som har arbejdet med din udvikling på alle måder, og er klar til at tage den til det højeste niveau. 

* Solo selvstændig som ved, at du spænder ben for dine egne drømme, fordi du begrænser dig. 

helheds
-
orienteret

coaching

i erhvervslivet

Helhedsorienteret coaching handler om at se på hele dig. Hvordan trives du bedst, hvordan yder du bedst, hvad skal der til for at du lever dit bedste liv. 

Tankegangen om helhedsorienteret coaching stammer fra et holistisk livssyn om at pleje din krop, dit sind og din sjæl ligeligt, så du på den måde kommer i balance, frem for kun at fokusere på at opretholde en fysisk sundhed eller faglige viden. 

Det handler om at udvikle dit potentiale, at kende dig selv på et dybere plan. Herfra vil du opleve en dybere glæde og tilfredsstillelse som vil inspirere alle omkring dig.

Personlig udvikling af dig som leder

=

udvikling af virksomheden


Den værdi bør ikke længere undervurderes.

Som du ved er vi alle forskellige, men vi har lært at vi skal føle og tænke på nogenlunde samme måde, og være glad i det. Og det gav mening i en anden tid. Men ikke i dag. Der ER en mening med, at du er dig. Lad os udforske det sammen. Jeg ønsker, at inspirere dig til at leve livet fuldt ud – være i nuet – mærke, nyde, føle at du er i live. Det er min erfaring, at du kan opnå det – ikke ved at opsøge ekstremer – men ved at søge indad i dig selv.

Du er velkommen til at kontakte mig på telefon 31171131 eller mail isobel@flak.one

Isobel